Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.vku.udn.vn//handle/123456789/2314
Title: Xây dựng hệ thống AI nhận diện và dự đoán sản lượng điện năng tiêu thụ bất thường của khách hàng
Authors: Hoàng, Xuân Thiện
Bùi, Thị Thanh Thanh
Keywords: Sản lượng điện bất thường
Rừng ngẫu nhiên
Học có giám sát
Cây quyết định
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Bài báo xây dựng hệ thống AI dự đoán khách hàng sử dụng điện bất thường qua sản lượng điện tiêu thụ. Thuật toán Random Forest được sử dụng để đánh giá và phát hiện các khách hàng có hành vi ăn cắp điện dựa vào hồ sơ dữ liệu có sẵn về các khách hàng ăn trộm điện trước đây. Dữ liệu huấn luyện được lấy từ kho dữ liệu khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (CPC). Qua thực nghiệm, việc thiết lập các tham số đầu vào và kích cỡ dữ liệu huấn luyện ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả nhận diện. Ở chế độ dự đoán khách hàng từ dữ liệu sản lượng điện trong 3 tháng gần nhất, kết quả nhận diện đúng trên 60% và với dữ liệu sản lượng 5 tháng gần nhất là trên 80%. Vào cuối năm 2021, hệ thống được thí điểm tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (TTHPC) và đã phát hiện phát hiện, xử lý trộm cắp điện: 74 vụ.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; từ trang 72-82.
URI: http://thuvien.vku.udn.vn//handle/123456789/2314
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:I.1. KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CITA2022.ISBN.B8.72-82.pdf
  Restricted Access
Toàn văn490.49 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.